شیوه‌های کاربردی بستن بند کفش مجلسی

How to Lace Dress Shoes

بستن بند کفش مجلسی می‌تواند در ابتدا اندکی سخت به نظر برسد، با این حال اگر شما با دقت و حوصله به جزئیات توجه کنید، خواهید دید که کار بسیار ساده‌ای است. دو شیوه متداول برای بستن بند کفش مجلسی، شیوه‌های موازی و ضربدری می‌باشند که در این مطلب به معرفی هر دو شیوه خواهیم پرداخت. شما می‌توانید متناسب با شرایط و سلیقه خود از هر یک از این دو شیوه استفاده کنید. همچنین در پایان، به برخی نکات کاربردی برای پوشیدن کفش مجلسی و آداب پوشیدن کفش در این زمینه خواهیم پرداخت.

خرید کفش رسمی مردانه

 

بستن بند کفش به شیوه موازی

انتهای سمت راست بند را در جهت رو به داخل از پایین‌ترین چشمی رد کنید

1. انتهای سمت راست بند را در جهت رو به داخل از پایین‌ترین چشمی رد کنید. منظور از چشمی، سوراخ‌هایی است که برای عبور دادن بند در نظر گرفته شده‌اند و مقصود از جهت رو به داخل این است که انتهای بند باید از سمت بیرونی چشمی وارد شده و از سمت داخلی آن (که با برگرداندن زبانه کفش دیده می‌شود) خارج شود. بنابراین در این مرحله، بند کفش بر روی زبانه‌های کفش قرار خواهد گرفت، نه زیر آن‌ها.

 

رد کردن طرف دیگر بند در بستن بند کفش مجلسی

2. این حرکت را با انتهای دیگر بند و با چشمی مقابل تکرار کنید. انتهای دیگر بند را همچون مرحله اول، در جهت رو به داخل از پایین‌ترین چشمی کفش رد کنید و آن را در جهت چشمی مخالف بکشید تا اندازه آن تنظیم شود. در نهایت هر دو انتهای بند کفش باید در داخل کفش قرار گیرند.

 

رد کردن انتهای سمت راست بند کفش مجلسی

3. انتهای سمت راست بند را این بار در جهت رو به بیرون از چشمی دوم رد کنید. انتهای سمت راست بند را انتخاب کرده و این بار آن را از سمت داخلی چشمی دوم (یکی بالاتر از چشمی پایینی) رد کنید. بند کفش را بکشید تا یک خط صاف و کشیده در زیر ابروی کفش تشکیل شده و بند در جای خود محکم شود. منظور از ابروی کفش، قسمتی است که چشمی‌ها روی آن قرار گرفته‌اند.

 

عبور دادن انتهای بند سمت راست از دومین چشمی

4. بند سمت راست را از چشمی روبه‌روی آن عبور دهید. انتهای بند سمت راست را از دومین چشمی در سمت چپ کفش، در جهت بیرون به داخل عبور دهید (به عبارتی بند باید از بالا و قسمت قابل مشاهده چشمی وارد شده و از بخش زیرین خارج شود). بند را بکشید تا دومین خط صاف و مستقیم میان چشمی‌های دو طرف چپ و راست کفش شکل گرفته و در جای خود محکم شود. در نهایت هر دو انتهای بند در داخل کفش قرار می‌گیرند.

 

عبور بدن سمت چپ کفش از چشمی سمت چپ

5. انتهای سمت چپ بند کفش را، از سومین چشمی سمت چپ خارج کنید. انتهای سمت چپ بند را که در مرحله دوم در جهت داخل از اولین چشمی سمت چپ عبور داده‌اید انتخاب کنید. سپس آن را در جهت داخل به بیرون از سومین چشمی سمت چپ عبور داده و بکشید تا در جای خود محکم شود. در این مرحله خط مستقیم و صافی بین چشمی‌های اول و سوم در کفش تشکیل می‌شود که از بیرون قابل مشاهده نیست. در نهایت انتهای سمت چپ بند باید بیرون از کفش قرار داشته باشد.

 

عبور بند سمت چپ از چشمی روبه‌رویی

6. انتهای سمت چپ بند را از چشمی روبه‌رویی عبور دهید. سمت چپ بند را که اکنون از چشمی سوم در سمت راست خارج شده است، از چشمی سوم در سمت راست، در جهت رو به داخل عبور داده و آن را بکشید تا سومین خط صاف و مستقیم نیز بر روی زبانه کفش شکل بگیرد. در نهایت انتهای سمت چپ بند، باید از جهت داخلی چشمی سوم در سمت راست خارج شده باشد.

 

تکرار مراحل بستن بند کفش مجلسی

7. این حرکت را با انتهای بند سمت راست نیز تکرار کنید. اکنون به احتمال زیاد، الگوی صحیح بستن بند کفش به این شیوه دست‌تان آمده است. بنابراین می‌دانید که باید انتهای سمت راست بند را که اکنون در سمت داخلی چشمی دوم از چپ قرار دارد، باید از چشمی چهارم در جهت داخل به بیرون عبور دهید تا یک خط دیگر میان چشمی‌های دوم و چهارم زیر ابروی سمت چپ تشکیل شود. در نهایت پس از خارج کردن بند از چشمی چهارم، آن را در جهت بیرون به داخل، از چشمی مقابل عبور دهید.

 

پایان دادن بستن بند کفش مجلسی

8. این الگو را ادامه دهید تا بستن بند کفش به انتها برسد. الگویی که توضیح داده شد را انقدر تکرار کنید تا به بالاترین چشمی در هر طرف برسید. به نوبت هر انتهای بند کفش را که در جهت رو به داخل قرار دارد، از چشمی دو تا بالاتر از آن در جهت رو به بیرون خارج کرده و از چشمی روبه‌رویی در جهت رو به داخل وارد کرده و به سراغ انتهای دیگر بند بروید.

 

قرار دادن دو سمت بند کفش در داخل کفش

9. در نهایت دو سمت بند کفش را در داخل کفش خود قرار دهید. پس از پایان مراحل، دو انتهای بند کفش شما در جهت رو به داخل قرار خواهند داشت. بنابراین به راحتی می‌توانید آن‌ها را داخل کفش و یا زیر ابروها بیندازید. در این شیوه از بستن بند کفش، اصلا لازم نیست بندها را در انتها گره بزنید و این کار حتی می‌تواند جذابیت بندها را از بین ببرد.

 

 

بستن بند کفش به حالت ضربدری

بسیتن بند کفش مجلسی به حالت ضربدری

1. دو طرف بند کفش را به دور پایین‌ترین چشمی‌های کفش حلقه کنید. یک انتهای بند را از پایین‌ترین چشمی یکی از دو طرف در جهت رو به داخل عبور دهید. سپس بند کفش را از زیر زبانه کفش عبور داده و سمت دیگر بند را از چشمی مقابل خارج کنید. دو طرف بند را بکشید تا حلقه‌ای در زیر پایین‌ترین چشمی‌ها شکل بگیرد. دو انتهای بند را به طور همزمان بکشید طوریکه طول بند کفش در هر دو طرف یکسان و ‌هم‌اندازه باشد.

 

عبور بند سمت راست از چشمی دومی در سمت چپ کفش

2. انتهای سمت راست بند را از چشمی دومی در سمت چپ کفش عبور دهید. انتهای سمت راست بند را (که از چشمی سمت راست خارج شده است) انتخاب کرده و آن را از چشمی دوم در سمت چپ، در جهت رو به داخل عبور دهید. به عبارتی بند باید از بالای چشمی وارد شده و از زیر آن خارج شود. در نهایت بند را بکشید تا اندازه آن تنظیم شود.

 

عبور سمت چپ بند از چشمی دوم در سمت راست کفش مجلسی

3. انتهای سمت چپ بند را از چشمی دوم در سمت راست عبور دهید. حال، برعکس مرحله قبل عمل کرده و انتهای سمت چپ بند را، در جهت رو به داخل از چشمی دوم در سمت راست عبور خواهید داد. پس از این کار انتهای بند را بکشید تا اندازه آن تنظیم شود. در نهایت یک علامت ضربدری از دو طرف بند کفش ایجاد می‌شود.

 

عبور انتهای بند سمت راست مجددا از پایین‌ترین چشمی کفش

4. انتهای بند سمت راست را مجددا از پایین‌ترین چشمی عبور دهید. انتهای بند سمت راست بند را (که اکنون در جهت رو به داخل از چشمی دوم سمت چپ قرار دارد)، انتخاب کرده و آن را در جهت داخل به خارج، دوباره از پایین‌ترین چشمی در سمت چپ عبور دهید. اکنون باید بند باید در حالت رو به بیرون پایین‌ترین چشمی چپ قرار داشته باشد. بند را بکشید تا در جای خود محکم شود.

 

عبور بند سمت چپ از پایین‌ترین چشمی

5. انتهای سمت چپ بند را مجددا از پایین‌ترین چشمی عبور دهید. عملیات مرحله قبل را بر روی انتهای سمت چپ بند (که اکنون زیر چشمی دوم از سمت راست قرار دارد) نیز تکرار کنید و آن را از پایین‌ترین چشمی سمت راست به سمت بیرون، خارج کنید.

 

عبور انتهای سمت راست بند مجددا از چشمی دوم

6. انتهای سمت راست بند را مجددا از چشمی دوم عبور دهید. انتهای سمت راست بند را انتخاب کرده و آن را در مجددا در جهت بالا به پایین از چشمی دوم عبور دهید. بند را آنقدر بکشید تا در جای خود صاف و محکم شود.

 

عبور انتهای سمت چپ بند از چشمی دوم کفش مجلسی

7. انتهای سمت چپ بند را نیز مجددا از چشمی دوم عبور دهید. حرکت مرحله قبل را مجددا با انتهای سمت چپ بند تکرار کنید. نوک کفش را از قسمت بالایی دومین چشمی در سمت چپ وارد کرده و از قسمت پایینی آن خارج کنید و بکشید تا محکم شود. با اتمام این مرحله، یک فرم ساعت شنی بین بندهای کفش شکل خواهد گرفت و بندهای هر دو سمت در جهت زیر چشمی‌های دوم قرار خواهند گرفت.

 

انجام الگو با سومین و چهارمین چشمی کفش مجلسی

8. این الگو را با سومین و چهارمین چشمی نیز تکرار کنید. تمامی مراحلی را که برای ایجاد فرم ضربدری (ساعت شنی) بین چشمی‌های اول و دوم انجام دادید، این بار برای سومین و چهارمین چشمی تکرار کنید. خلاصه‌ای از کاری که باید انجام شود به شکل زیر می‌باشد:

  • انتهای سمت راست بند را از بخش زیرین سومین چشمی در سمت راست وارد کرده و به سمت بیرون خارج کنید. آن را بکشید تا در جای خود محکم شود. سپس آن را از چشمی چهارم در سمت چپ در جهت داخل به بیرون عبور دهید. همین کار را برای انتهای سمت چپ بند و در جهت معکوس تکرار کنید.
  • هر دو طرف بند را مجددا از چشمی سوم در جهت داخل به بیرون و سپس از چشمی چهارم در جهت بیرون به داخل عبور دهید تا به فرم ساعت شنی دست یابید.

 

عبور دو انتهای بند از بالاترین چشمی‌های کفش

9. دو انتهای بند را از بالاترین چشمی‌ها عبور دهید. الان باید دو فرم ساعت شنی روی زبانه کفش شما تشکیل شده باشد. حالا دو انتهای بند را از زیر آخرین چشمی‌ها به سمت بیرون خارج کرده و بکشید تا محکم شود.

 

بندها را در جهت معکوس از بالاترین چشمی‌ها عبور دهید.

10. بندها را در جهت معکوس از بالاترین چشمی‌ها عبور دهید. انتهای سمت راست بند را که اکنون بر روی آخرین چشمی قرار دارد، از چشمی چپ در جهت رو به داخل عبور دهید. همین کار با انتهای سمت چپ بند تکرار کرده و آن را از روی چشمی سمت راست وارد و از زیر آن خارج کنید. حالا شما دو خط موازی بر روی چشمی‌های بالایی خواهید داشت و انتهای بندها در جهت رو به داخل کفش قرار خواهند گرفت که به راحتی می‌توانید آن‌ها را از زیر ابروهای دو طرف کفش قرار دهید. (منظور از ابروی کفش، دو طرف زبانه کفش می‌باشد که چشمی‌ها روی آن ضرب شده‌اند)

 

 

آداب اجتماعی ویژه در خصوص انتخاب بند کفش

استفاده از مدل موازی رای گره زدن بند کفش آکسفورد

1. برای بستن بند کفش‌های آکسفورد، از مدل موازی استفاده کنید. کفش‌های آکسفورد بیش از حد رسمی هستند، بنابراین اگر شما می‌خواهید کفش آکسفورد بپوشید، حتما مدل بستن موازی را انتخاب کنید، چرا که بندهای موازی عموما رسمی‌تر از بندهای ضربدری محسوب می‌شوند.

 

استفاده از مدل ضربدری برای کفش های ساده

2. از مدل‌های ضربدری برای کفش‌هایی که کمتر حالت رسمی دارند استفاده کنید. در صورتی که شما مدل ضربدری را می‌پسندید، می‌توانید این مدل‌ها را با کفش‌های مجلسی راحت‌تر نسبت به آکسفورد که حالت کاملا رسمی ندارند استفاده کنید. در صورت علاقه به مدل موازی، می‌توانید برای این کفش‌ها نیز از این مدل استفاده کنید و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

 

استفاده از بند پنبه ای در بستن بند کفش

3. از بندهای پنبه‌ مومی استفاده کنید. در صورتی که قرار است خودتان برای کفش‌هایتان بندی تهیه کنید، مدل‌های پنبه‌ای مومی بهترین انتخاب خواهند بود. می‌توانید مدل‌های مختلفی از این بندها را در طرح‌ها و رنگ‌های مناسب از طریق سایت‌های فروش آنلاین، کفش‌فروشی‌ها و یا کفاشی‌ها تهیه و خریداری کنید.

 

استفاده نکردن از بند کفش ورزشی برای کفش مجلسی

4. از بند کفش ورزشی استفاده نکنید. هیچ‌گاه برای بستن کفش مجلسی از بندهای مخصوص کفش‌های ورزشی استفاده نکنید. این گزینه برای کفش مجلسی به شدت نامناسب بوده و تنها برای کفش‌های ورزشی و راحتی کاربرد دارد.

5/5 - (4 امتیاز)
منبع Wikihow
مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.